WSPOMNIENIE POŚMIERTNE O SIOSTRZE M. SYLWII – KRYSTYNIE MIRKIEWICZ

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety                                              

     Prowincja Wrocławska

ul. św. Józefa 1/3, 50-329 Wrocław

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

O SIOSTRZE M. SYLWII – KRYSTYNIE MIRKIEWICZ

         Siostra M Sylwia – Krystyna Mirkiewicz urodziła się dnia 15.08.1951 r. w Aleksandrowie Kujawskim, woj. bydgoskie, jako córka Tadeusza i Stanisławy zd. Grabiszewska. Rodzice Siostry M. Sylwii byli wierzącymi i praktykującymi katolikami. Siostra M. Sylwia do 7 – go roku życia mieszkała z rodzicami i rodzeństwem w Łodzi. Następnie rodzina przeprowadziła się do Gozdnicy i tam w roku 1959 Siostra M. Sylwia zaczęła uczęszczać do Szkoły Podstawowej. Powyższą szkołę ukończyła w Szprotawie, gdyż rodzice zmienili miejsce zamieszkania. Tutaj też ukończyła rok Szkoły Przygotowania Rolniczego.

         Do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety we Wrocławiu wstąpiła dnia 11.09.1968 r. Do nowicjatu została przyjęta dnia 09.08.1970 r. i otrzymała imię Siostra M. Sylwia. Pierwsze śluby złożyła dnia 15.08.1971 r., a Profesję wieczystą złożyła dnia 15.08.1977 r. W Zgromadzeniu, jeszcze przed nowicjatem, ukończyła w latach 1968/69 rok studium katechetycznego. Po złożeniu I profesji przygotowanie zawodowe Siostry M. Sylwii, koncentrowało się na zdobyciu kwalifikacji w zawodzie kucharskim. Po zdaniu odpowiednich egzaminów Siostra M. Sylwia zdobyła tytuł wykwalifikowanego kucharza. Ukończyła następnie kurs dietetycznego żywienia i zdobyła tytuł mistrza kucharskiego.

         Posługa Siostry M. Sylwii miała miejsce na kilku placówkach, gdzie najczęściej spełniała swoje zadania zgodnie z przygotowaniem zawodowym.Po pierwszych ślubach posługiwała w kuchni Domu Prowincjalnego we Wrocławiu. Od 1995 r. posługiwała jako intendentka na placówce w Henrykowie, która znajdowała się w wyznaczonych pomieszczeniach Seminarium Duchownego. Tam też w latach 1998/2001 pełniła posługę przełożonej konwentu. W dalszej posłudze Siostra M. Sylwia wróciła do Domu Prowincjalnego, a w roku 2007 została przeniesiona do Rezydencji Księdza Biskupa Józefa Pazdura. W latach 2008/2015 pełniła posługę przełożonej dla Wspólnoty przebywającej w powyższej Rezydencji. Posługa trwała do śmierci Ks. Biskupa Józefa Pazdura Seniora i oficjalnego zamknięcia placówki dnia 29.08.2015 r. Siostra M. Sylwia posługiwała jeszcze na placówkach w Sobótce, Szprotawie a od dnia 24.02.2020 r. pełniła posługę Przełożonej na placówce w Wałbrzychu Biały Kamień.

         Siostra M. Sylwia ze swoich zadań na wyznaczonych placówkach starała się wywiązywać na miarę swoich możliwości jak najlepiej. Kochała modlitwę i doceniała wartości życia duchowego. Lata posługi i zaangażowanie się w wyznaczone obowiązki przez Siostrę M. Sylwię przeplatały się z różnymi trudnościami zdrowotnymi. W ostatnim jednak czasie bardzo się nasiliły. Siostra Przełożona M. Sylwia musiała być przewieziona do szpitala, gdzie otrzymała fachową pomoc medyczną. Pogarszający się stan zdrowia wskazywał na groźbę choroby. Siostry ze Wspólnoty poprosiły Kapłana z posługą sakramentalną. Dnia 21.04.2021 r., w środę, która w Zgromadzeniu poświęcona jest św. Józefowi, Patronowi dobrej śmierci, Siostra Przełożona M. Sylwia została odwołana do wieczności.

Ufamy, że Bóg w swoim miłosierdziu przyjmie naszą Siostrę do siebie i obdarzy szczęśliwością wieczną.

R.I.P.