MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ

 

W poniedziałek 3 maja obchodziliśmy uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki naszego narodu. Msze św. odprawiane były o godz. 7:00;  8:30; 10:00 w intencji Ojczyzny, transmitowana na kanale youtube; 11:30 i o godz. 18:00.

Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowana była przez ks. Damiana, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Oto słowa wypowiedziane w homilii:

„To był kwiecień. Rok Pański 966.

Książę Mieszko I wbił na zawsze krzyż chrześcijaństwa w nasze Polskie serce. Obok krzyża Jezusowego stanęła Maryja.

Jezus patrząc na polską ziemię, którą umiłował, rzekł do Matki:

Niewiasto, oto dziecko Twoje!

Polsko, oto Matka Twoja!

I od tej godziny wziął ją naród do siebie.

Drodzy – dziś mogę powiedzieć – rodacy, synowie i córki naszej, Polskiej ziemi!

Otwórzmy oczy. Bo dziś tysiąc lat historii naszego narodu wciska się w każdy zakamarek naszego Maryjnego Kościoła i pyta nas:

Czy Maryja jest jeszcze waszą Matką?

Czy Maryja jest jeszcze waszą Królową?

Staje przed nami rycerstwo polskie i pyta:

Polacy! Czy pamiętacie 15 lipca 1410 roku jak na polach Grunwaldu wołaliśmy o wolność naszego narodu:

„Bogurodzica, Dziewica Bogiem sławiena Maryja.

U Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja.

Zyszczy nam, spuści nam. Kyrie eleison”?

Maryja była naszą Królową!

Staje przed nami król Jan Kazimierz i pyta:

Czy pamiętacie 1 kwietnia 1656 roku jak we lwowskiej katedrze w czas szwedzkiego potopu, widząc siłę Jasnej Góry obrony wołałem: „Wielka Boga Człowieka Matko, Dziewico Najświętsza. Ciebie dziś za patronkę moją i za Królową państw moich obieram”? Wtedy to oddałem Polskę pod rządy Maryi. Wtedy to po raz pierwszy zawołaliśmy Królowo Polski, módl się za nami.

Maryja była moją Królową!

Staje przed nami hetman Stefan Czarniecki i pyta:

Czy wiecie, że przed każdą bitwą odmawiałem Zdrowaś Maryjo?

Maryja była moją Królową!

Staje przed nami I Konstytucja i pyta:

Czy pamiętacie 3 maja 1791 roku i Sejm Czteroletni jak udało się wreszcie wypełnić choć część ślubów Jana Kazimierza? Dlatego na ten dzień biskupi uprosili u papieża w 1920 roku święto Królowej Polski!

Maryja była moją Królową!

Stają przed nami setki miast polskich z pytaniem:

Czy wiecie, że mieszczanie zdobili swoje kamienice wizerunkami Maryi?

Maryja była naszą Królową!

Staje przed nami św. Jacek i pyta:

Czy pamiętacie jak wynosząc z Kijowa Najśw. Sakrament przed Tatarami usłyszałem głos z figury: „Jacku, zabierasz Syna a zostawiasz Matkę?” Nie mogłem jej zostawić!

Maryja była moją Królową!

Staje przed nami ponad 3400 kościołów i kaplic polskich i pyta:

Nie widzieliście katedry NMP w Gorzowie?

Nie byliście w Rokitnie?

Nie podziwialiście Bazyliki Mariackiej w Krakowie?

Powstaliśmy, bo Maryja była naszą Królową!

Staje przed nami muzyka polska i pyta:

„Godzinki”, niezliczone sekwencje, hymny i pieśni: „Jak szczęśliwa Polska cała”, „Z dawna polski tyś Królową”, „Maryjo, Królowo Polski”?

Maryja była naszą Królową!

Stają przed nami narodowi wieszcze.

Mickiewicz woła:

„Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy

I w Ostrej świecisz bramie! Ty, co gród zamkowy

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem”.

Maryja była moją Królową!

Krasiński woła:

„Królowo Polski, Królowo aniołów,

Ty coś na świecie przebolała tyle,

Gdy Syn Twój zstąpił do ziemskich padołów.

Skróć umęczonej Polsce Twej mąk chwile!”

Maryja była moją Królową!

Norwid woła:

„Maryjo, Pani aniołów u Ciebie

O Twej korony prosim zmartwychwstanie –

A niech się wola Syna Twego stanie

Na ziemi naszej tak jako jest w niebie.”

Maryja była moją Królową!

Konopnicka woła:

„Nigdym ja ciebie, Ludu, nie rzuciła,

Nigdym ci mego nie odjęła lica.

Jam po dawnemu moc Twoja i siła.

Bogarodzica!”

Maryja była moją Królową!

Staje przed nami Józef Piłsudski i pyta:

Czy wiecie, że nad swoim łóżkiem miałem wizerunek MB Ostrobramskiej a do mej trumny włożono jej sygnet? Czy wiecie, że kiedy szedłem w 1919 na odsiecz Wilna mówiłem: „Idziemy na odsiecz MB Ostrobramskiej. To nie fraszki. Na intencję naszego powodzenia postanowiłem nie palić 3 dni”?

Maryja była moją Królową!

Staje przed nami świat cały i pyta:

Polacy! Nie pamiętacie polskiej kaplicy MB Częstochowskiej w Bazylice św. Piotra w Rzymie, kościoła MB Zwycięskiej w Paryżu, Amerykańskiej Częstochowy? Polskiej stacji w Jerozolimie „Spotkanie z Matką?” Nie pamiętacie polskich kaplic MB w Padwie, Loretto, Lourdes, na Cejlonie czy Madagaskarze?

Wołają pomniki Polonii na świecie:

Maryja była naszą Królową!

Staje wreszcie przed nami prosty lud tysiącletniej Polski i pyta:

Czy nie widzicie w naszych domach obrazów Maryi?

Czy nie zachwycacie się tysiącami maryjnych kapliczek na rozstajnych drogach?

Czy zapomnieliście wkładać do ręki zmarłego maryjny różaniec?

Czy zerwaliście ze szyi wizerunek Matki?

Staje przed nami św. Kazimierz Królewicz, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, św. Stanisław Kostka, św. Maksymilian Maria Kolbe, Kard. Hlond z zawołaniem :Zwycięstwo jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”. Kard. Stefan Wyszyński, Jan Paweł II z wezwaniem „Totus Tuus” i wołają: Maryja była zawsze naszą Królową!

Drodzy parafianie!

Trzeciego maja roku 2021 wciska się każdy zakamarek naszego Maryjnego Kościoła ponad tysiącletnia historia naszego narodu i pyta: Czy Maryja jest naszą Królową? Czy Maryja jest Twoją  Królową?

Z dawna Polski tyś królową, Maryjo!

Pozwól nam żebyśmy byli Polakami według Serca Twojego Syna!

Bądź naszą królową!

Amen.”

W oprawę Eucharystii włączyli się świeccy lektorzy, oprawę muzyczną zapewniła nam organistka Zuzanna.