ZAWIESZENIE OBRAZU MATKI BOŻEJ ROKITNIAŃSKIEJ

Przed świętami Zmartwychwstania została umieszczona na ambonie kopia  obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej Słuchającej z Rokitna. Została podarowana 26 maja 2020 roku przez ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego na ręce proboszcza ks. Ryszarda Grabarskiego. Teraz ma swoje szczególne  miejsce na odnowionej ambonie. Dodatkowo została oświetlona, aby była dobrze widoczna dla wiernych. Chcemy, aby czuwała nad nami i wysłuchiwała prośby o te łaski, które są dla nas potrzebne