LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU upamiętniająca mękę i śmierć Pana Jezusa rozpoczęła się 2 kwietnia  2021 roku o godz. 18:00. Jest to jedyny dzień w roku kiedy nie jest odprawiana Eucharystia. Ze względu na czas epidemii kościół był wypełniony tylko w limicie 40 wiernych. Liturgię celebrowali  wszyscy kapłani:  ks. Proboszcz Ryszard, ks. Bartosz, ks. Damian, ks. Krzysztof i kleryk Damian. Głównym prowadzącym Liturgię  był ks. Krzysztof, który rozpoczął   od postawy uniżenia i poddania Bogu  leżąc krzyżem przed ołtarzem.  Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Bartosz.

Liturgia odbywała się przy obnażonym  ołtarzu. Ewangelia została odczytana z podziałem na role, a przedstawiała  mękę i śmierć Pana Jezusa według św. Jana. Modlitwa powszechna też była inna niż zwykle: prosiliśmy Boga za wszystkich ludzi, wszystkie stany Kościoła, nawet za niewierzących.   Po raz kolejny w historii Kościoła dodano wezwanie za cały świat tak dotkliwie dotknięty epidemią wirusa, czynimy to posługując się modlitwą sięgającą starożytności chrześcijańskiej. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie krzyża w trzech etapach, jedynie celebrans mógł ucałować krzyż przedtem zdejmując ornat.  Pozostali kapłani i służba ołtarza oddali jedynie  pokłon. Przed zakończeniem rozdawana była  komunia uczestnikom Liturgii, a wierni łączący się przez internet przyjęli komunię duchową. Na zakończenie Najświętszy Sakrament został procesyjnie zaniesiony do Bożego Grobu. Adoracja Najświętszego Sakramentu  odbywa się do godz. 23:30, a w wielka Sobotę od godz. 7:00.   Śpiewy prowadził: organista Marcin Bojski wraz ze scholą.. Komentarze wygłosił Michał Ganowski.

Wielki Piątek zakończył się odśpiewaniem trzech części Gorzkich Żali o godz. 23:00.