Niedziela Palmowa – ogłoszenia

 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO  PODCZAS UROCZYSTOŚCI RELIGIJNYCH

 

Obchody Wielkiego Tygodnia, kończące się Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, to – dla nas katolików i innych chrześcijan na całym świecie – najważniejsze święta. Kolejny już raz będziemy obchodzić je w okolicznościach pandemii.  W tym niełatwym czasie obejmujemy naszą myślą wszystkich chorych, ich rodziny oraz osoby, które poświęcają się służbie najbardziej potrzebującym. Wspominamy też tych, którzy odeszli do wieczności, zawierzając ich życie Miłosiernemu Bogu. W związku z rosnącą liczbą zachorowań mając na uwadze zdrowie i życie Polaków – zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych.

           

          Natomiast Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę  od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz katolików przebywających na jej terytorium.

1.  Ponieważ obecna sytuacja skłania do pozostawania w domach i nieuczestniczenia osobiście w liturgii, zapewniamy wszystkich o modlitwie podczas parafialnych celebracji. Prosimy pozostających w domach o duchową łączność z parafią i z całym Kościołem przez modlitwę domową, a także z pomocą transmisji.

2. Nowe przepisy sanitarne, ze względu na wzrastającą liczbę zachorowań na Covid-19, ustalają następujące zasady uczestnictwa w liturgii:

    a/dopuszczalny limit osób przebywających w kościele – 1 osoba/20 m kw.,

    b/obowiązek zachowania dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m,

    c/ obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką medyczną (z wyjątkiem celebransa).

 

3. W związku z tym wszystkie celebracje w kościołach naszej parafii mogą się odbywać jedynie z zachowaniem tych norm.  W tym celu:

    a/ przed drzwiami kościoła posługujący będą prowadzić liczenie wchodzących,

    b/ w świątyni zostały wyznaczone miejsca, które można zajmować,

    c/ na drzwiach kościoła została umieszczona informacja o limicie uczestników.

 

4. Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgia ku czci Męki Pańskiej w Wielki Piątek i Wigilia Paschalna w Wielką Noc sprawowane pod przewodnictwem biskupa w gorzowskiej katedrze transmitowane będą od czwartku do soboty o godz. 19.00 przez TVP 3 Gorzów Wielkopolski i Radio Zachód.

 

5. Tradycyjne błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę jest odwołane w całej diecezji.

 

6.  Bp Tadeusz Lityński pobłogosławi pokarmy w gorzowskiej katedrze. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi o godz. 11.00 TVP 3 Gorzów Wielkopolski. Zachęcamy do duchowej łączności z tym obrzędem przez przygotowanie stołu przykrytego obrusem, z umieszczonym na nim krzyżem i zapaloną świecą. Wspólna modlitwa z biskupem oraz gest błogosławieństwa uczyniony przez jednego z domowników obejmie pokarmy przygotowane w domu do pobłogosławienia.

 

7. Błogosławieństwo pokarmów może się odbyć także wśród domowników przed śniadaniem niedzielnym. Po wspólnej modlitwie błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba. Obrzęd jest do pobrania na stronie diecezjalnej www.diecezjazg.pl

 

8. W związku z wprowadzeniem na terenie całej Polski stanem epidemii w naszym kościele może przebywać maksymalnie tylko 40 osób, które siadają w ławkach na wyznaczonych miejscach zachowując dystans.  Prosimy o przyjęcie ze zrozumieniem tego ograniczenia.

 

9. Komunię św. możemy przyjąć duchowo uczestnicząc we Mszy św. w telewizji,  natomiast spowiedź w naszym kościele będzie:

     –   poniedziałek, wtorek i środę pół godziny przed i w czasie każdej  Mszy św. a wieczorem od godz. 17:00

     –   Wielki Piątek w godz. 7:00  –  16:00   oraz   20:00 – 23:30

     –   Wielka Sobota         w godz. 7:00 – 8:00   i   15:00 – 16:00.

 

  1. W i e l k i C z w a r t e k :

– w tym dniu jest odprawiana w kościele parafialnym tylko jedna  Msza św., zwana Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa

–     Msza św. o godz. 18:00  i  adoracja do godz. 22:00.

 

  1. W i e l k i P i ą t e k :

–   upamiętnia mękę i śmierć Pana Jezusa, obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy: powstrzymujemy się od alkoholu, a także pokarmów mięsnych i tylko raz jemy do syta. Tego dnia, na znak smutku i żałoby, nie sprawuje się Eucharystii. Na zakończenie liturgii Najśw. Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego:

–       liturgia rozpocznie się o godz. 18:00 : Liturgia Słowa i Komunia św.

–       adoracja od godz. 7:00 do godz. 23:30, a na zakończenie odśpiewamy  Gorzkie żale o godz. 23:00.

 

  1. Zgodnie z życzeniem Pana Jezusa przekazanym S. Faustynie od Wielkiego Piątku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego zachęcamy do odmawiania nowenny do Miłosierdzia Bożego. Tekst nowenny jest wyłożony na stoliku przy wejściu do kościoła.

 

  1. W i e l k a S o b o t a :

–   jest dniem adoracji Najśw. Sakramentu w grobie Pańskim od godz. 7:00. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, obowiązuje więc nadal cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Zatem warto w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych. Natomiast tradycyjną święconkę stanowić będą pokarmy pobłogosławione przez prowadzącego modlitwę  –  tekst błogosławieństwa na stronie parafialnej i na stoliku.

  Godz. 21:00 – WIGILIA PASCHALNA oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa.

 

  1. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą odprawiane według stałego porządku niedzielnego. Ale w niedzielę będzie dodatkowa Msza św. o godz. 14:30 !

 

  1. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne będzie tylko we wtorek.

 

   16. Spotkanie zelatorów i zelatorek Żywego Różańca w poniedziałek o godz. 16:00 w kościele.

 

 

   17. W tym tygodniu z naszej społeczności odeszli do wieczności:

          †      Leonard Zasiadczyk

          †     Czesława Szuba

          †      Alina Witkowska

          †     Zygmunt Suska

          †     Maria Matłoka

       Módlmy się za nich prosząc Boga o miłosierdzie: Zdrowaś Maryjo…