V Niedziela Wielkiego Postu – ogłoszenia

 1. To już piąta niedziela Wielkiego Postu. Zmienia się też charakter tego okresu liturgicznego. Do tej pory dominowało wezwanie do nawrócenia i pokuty, a od piątej niedzieli Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego.

 

 1. W Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia obchodzimy dziś, Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Pamiętajmy o naszej otwartości i pełnej akceptacji tych osób. Warto też wiedzieć, że trwa proces beatyfikacyjny prof. Jérôme Lejeune’a, wybitnego francuskiego genetyka i odkrywcy przyczyny zespołu Downa czyli trisomii 21. Przypomina dziś o tym Stowarzyszenie TRISO, działające na rzecz pomocy osobom z trisomią 21, ich rodzinom i dzieciom poczętym w łonie matki.

 

 1. Kolejna niedziela Wielkiego Postu będzie już Niedzielą Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień. W czasie każdej Mszy św. poświęcenie palm.

 

 1. Droga krzyżowa w piątek:
 • dla dzieci o godz. 16:30
 • dla dorosłych rano o godz. 8:15 i  wieczorem  o godz. 17:15
 • w Śliwniku po Mszy św. o godz. 17:00.

 

 1. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00, natomiast  w  Śliwniku  o    9:15  rano.

 

 1. Natomiast w czwartek przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele także jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt prócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Tych, którzy chcieliby  włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji prosimy o wpisanie się do Księgi Duchowej Adopcji wyłożonej na stoliku przy wyjściu głównym z kościoła i zapraszamy do wspólnej modlitwy    w czwartek na Mszę św. o godz. 18:00.   Obok księgi Duchowej Adopcji na stoliku znajdują się też foldery dotyczące Roku Świętej Rodziny, a także Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, które możemy zabrać do domu.

 

 1. Odwiedziny chorych w domach połączone ze spowiedzią świąteczną po uprzednim zgłoszeniu w zakrystii w sobotę od godz. 8:00 rano.

 

 1. Msza św. dla dzieci z klas III ze Szkoły Społecznej przygotowujących się do I Komunii św. w naszej parafii oraz ich rodziców w sobotę o godz. 16:30.

 

 1. Z powodu Pandemii nie będzie organizowanej spowiedzi jak zwykle, ale zachęcamy do korzystania ze spowiedzi codziennie pół godziny przed każdą Mszą św., a wieczorem także w czasie Mszy św. Natomiast w niedziele spowiedź będzie w czasie każdej Mszy św.

 

 1. Spowiedź w Śliwniku będzie w najbliższy piątek od godz. 16:30.

 

 1. W wyjściu bocznym z kościoła są do nabycia świece wielkanocne po 15 złotych, a pieniądze będą przeznaczone na pomoc dla dzieci.

 

 1. Z powodu szerzącej się Epidemii Covid-19 i wprowadzeniu na nowo obostrzeń sanitarnych oraz zgodnie z zaleceniem Ks. Bpa Diecezjalnego przypominamy o obowiązku noszenia maseczek przez wszystkich wchodzących do kościoła. Jeżeli nie dbamy o własne zdrowie, to pomyślmy o naszych bliźnich.

 

 1. W tym tygodniu z naszej społeczności odeszli do wieczności:

          †      Maria Skórska

          †      Jan Miodek

          †     Bronisława Skomra

          †     Krzysztof Nawrot

        Módlmy się za nich prosząc Boga o miłosierdzie: Zdrowaś Maryjo…