ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – EPIFANIA -TRZECH KRÓLI

 6 stycznia obchodziliśmy jedno z najstarszych świąt. Obchodzono je na Wschodzie  od III wieku, a na Zachodzie pod koniec IV wieku. W tym dniu czcimy objawienie się Boga w widzialnej postaci. Uczestniczyliśmy w Eucharystii według porządku niedzielnego. Zostały poświęcone dary: kadzidło, złoto i kreda. Kredą oznaczamy zgodnie z dawnym zwyczajem drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Woń kadzidła niech napełnia nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą. Ze względu na trwającą pandemie nie odbył się Orszak Trzech Króli.