MSZA ŚW. Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE

18 grudnia o godz. 18:00 odbyła się Msza Święta z modlitwą o  uzdrowienie.  Celebrowana była przez  dwóch  kapłanów: ks. Bartosza i ks. Krzysztofa. Głównym celebransem był ks. Krzysztof. Po błogosławieństwie został wystawiony Najświętszy Sakrament. Odbyła się także modlitwa w grupach wstawienniczych.  Na zakończenie wierni zostali pobłogosławieni indywidualnie Najświętszym Sakramentem. Kapłan odmówił też modlitwę błogosławiąc sakramentalia – wodę, oliwę i sól. Oprawę muzyczną oraz włączenie się w modlitwę  zapewniła schola grupy SYCHAR. Członkowie wspólnoty SYCHAR podziękowali s. Klarze, która odeszła ze Szprotawy w związku z likwidacją domu zakonnego.