MONTAŻ AMBONY PO RENOWACJI

W dniach 7-9 grudnia 2020 roku odbył się montaż ambony po renowacji.  Konserwacja odbyła się w Pracowni   Konserwacji Dzieł Sztuki  w Toruniu. Ambona wymagała prac konserwatorskich nie tylko ze względów  estetycznych ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.  Powstała  na przełomie XVIII i XIX wieku.