POŚWIĘCENIE NOWEJ MONSTRANCJI PODCZAS UROCZYSTOŚCI NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w czasie Mszy Św. o godzinie 18:00 odbyło się błogosławieństwo i poświęcenie nowej monstrancji i kustodii na dużą Hostię. Nowa monstrancja została ofiarowana przez „Grupę modlącą się za dzieci”, wikariuszy, uczestników Seminarium Nowego Życia i wiernych zebranych na Eucharystii. Znamienny był fakt, że zakupienie monstrancji odbyło się z inicjatywy wiernych, którzy pragnęli, aby podczas adoracji Hostia była  bardziej widoczna. Mszę Świętą celebrowało dwóch kapłanów: ks. Damian (główny celebrans) i ks. Krzysztof, który wygłosił okolicznościowe kazanie.  

W oprawę Eucharystii włączyła się wspólnota SYCHAR oraz uczestnicy Seminarium Nowego Życia.  Po zakończeniu  osoby biorące udział w seminarium otrzymali certyfikaty od  ks. Krzysztofa.