Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa oraz o przestrzeganiu zaleceń sanitarnych.