ANTONI ZABŁOCKI ODSZEDŁ DO DOMU OJCA

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Antoniego Zabłockiego. Wieloletniego katechety oraz szafarza Najświętszej Eucharystii.

Był wspaniałym, oddanym człowiekiem, jego wielkie serce zawsze było dla drugiego człowieka.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!

Szczere kondolencje oraz zapewnienie o modlitwie składają ksiądz Proboszcz wraz z księżmi wikariuszami oraz parafianie.

Informacje o pogrzebie zostaną podane wkrótce.