Uroczystość Wszystkich Świętych – ogłoszenia

 1. W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. To ci, którzy już opłukali swoje szaty we Krwi Baranka, którzy życiem zaświadczyli, że człowiek jest w stanie czynić i pomnażać dobro. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

 

 1. Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać w niebie.

 

 1. Penitencjaria Apostolska ze względu na pandemię koronawirusa wydała dekret, na mocy którego odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad. A warunki uzyskania odpustów są następujące:

a/ Odpust zupełny można uzyskać za nawiedzenie cmentarza i modlitwę, choćby myślną, za zmarłych przez osiem dni listopada, które mogą być dowolnie wybrane i oddzielone od siebie (odpust związany zwykle z dniami 1- 8 listopada).

b/ Odpust zupełny można uzyskać także za nawiedzenie cmentarza oraz odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” w dowolny jeden dzień listopada (odpust związany był z dniem 2 listopada).

c/ Odpust zupełny mogą uzyskać osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu pod następującymi warunkami:

 • duchowa łączność z wiernymi nawiedzającymi miejsca święte,
 • wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
 • wzbudzenie intencji spełnienia, gdy będzie to możliwe, zwyczajnych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego),
 • odmówienie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (np. jutrzni i nieszporów z oficjum za zmarłych, Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia i innych modlitw za zmarłych) lub podjęcie medytacyjnej lektury jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub wypełnienie uczynków miłosierdzia przez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
 1. Poświęcenie pomników w przyszłą niedzielę o godz. 15:00 – kapłanów będzie można spotkać obok dzwonu.

 

 1. Za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy się modlić jeszcze od poniedziałku do piątku włącznie o godz. 8:15  i  17:15  –  oraz przez  dwie najbliższe niedziele w czasie Mszy św.  Natomiast jutro o godz. 17:15 będziemy się modlić za naszych bliskich zmarłych w czasie ostatnich 12 miesięcy.

 

 1. W środę patronuje nam św. Karol Boromeusz, biskup, wielki reformator K-ła.

 

 1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:

     –     czwartek:  Msza św. wieczorna w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz  za Przyjaciół Paradyża i o powołania kapłańskie;

     –    piątek: adoracja Najśw. Sakramentu przez cały dzień, natomiast okazja do spowiedzi od godz. 6:30 – 12:00 i  15:00 – 18:30  oraz w pozostałe dni tygodnia pół godziny przed każdą Mszą św. – zachęcamy wszystkich do korzystania z sakramentu pojednania;

–    sobota: nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP o godz. 8:00, a ze względu na restrykcje w tym miesiącu odwiedzin chorych w domach nie będzie.

 

 1. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona jest na renowację ambony, która wróci do naszego kościoła w połowie grudnia – z powodu trwającej pandemii brakuje nam jeszcze ponad 50 tysięcy do zapłacenia za jej renowację.

 

 1. Nauki przed chrztem –  ostatnie już przed świętami  –   rozpoczną się w przyszłą niedzielę  o godz. 16:30 w kościele.

 

 1. W przyszłą niedzielę przy wyjściu z kościoła składamy ofiary do puszek na Pomoc Kościołowi w