SEMINARIA NOWEGO ŻYCIA

16 października 2020 na Eucharystii o godz. 18:00 rozpoczęło się Seminarium Nowego Życia., na które zaprasza wspólnota SYCHAR wraz ze swoim opiekunem ks. Krzysztofem. Jest to cykl 8 spotkań, które odbywać się będą co piątek w trakcie których na nowo odkryjemy Słowo Boże i odnowimy życie wiary. Spotkania prowadzone będą w grupach parafialnych i domowych. Każdy chętny uczestnik mógł się zapisać u lidera.  W rozważaniach i modlitwie z Pismem Świętym będzie pomagał otrzymany notatnik „Jak rozmawiać z Bogiem”.  Pierwsze rozważania prowadził ks. Krzysztof, który jest jednocześnie promotorem seminarium.  Oto tematy  kolejnych spotkań: 1. Boża miłość; 2. Grzech; 3.Zbawienie w Jezusie; 4. Uzdrowienie; 5. Wiara i nawrócenie; 6. Jezus Panem, moim Panem; 7.Obietnica Ojca i chrzest w Duchu Świętym; 8. Wzrost –modlitwa, Słowo Boże,  wspólnota.