DZIĘKUJEMY KS. JACKOWI

DZIĘKUJEMY KS. JACKOWI ZA ROK  POSŁUGI W NASZEJ PARAFII

30 września 2020 roku   o godzinie 18:00 odbyła się Msza św. dziękczynna za rok posługi duszpasterskiej ks. Jacka Błażkiewicza, który na mocy dekretu Ks. Bpa Diecezjalnego odchodzi z naszej parafii na urlop zdrowotny. Eucharystia została celebrowana przez trzech kapłanów: ks. Jacka (główny celebrans) oraz  ks. Bartosza i ks. Damiana. Ks. Bartosz wygłosił słowa podziękowania i życzenia. W ramach okolicznościowego kazania ks. Jacek wyraził swoje dziękczynienie Bogu i parafii określając je w trzech znanych pojęciach: dziękuję za.., przepraszam za … i proszę o … Życzenia i podziękowania złożyli także przedstawiciele grup parafialnych.

Dziękując za jego posługę, życzymy dużo zdrowia, wielu łask i opieki MB.