Wycieczka Parafialnego Klubu Seniora do Wambierzyc, Kłodzka, Bardo i Świdnicy

23.09.2020r.o godz. 6:00  uczestnicy wycieczki przybyli do Świątyni na Mszę św. celebrowaną przez ks. Janusza i ks. Ryszarda.

O godz.6:45 wyjechaliśmy ze Szprotawy do Bazyliki Nawiedzenia NMP. Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin, Patronki Ziemi Kłodzkiej-barokowa bazylika znajdująca się w Wambierzycach. Następnie udaliśmy się do Minieurolandu w Kłodzku, to miejsce, gdzie natura spotyka się z kulturą. Po 2,5 godz. spacerze, pojechaliśmy zwiedzać Bardo-Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej, oraz zwiedzanie ruchomej szopki. W  Świdnicy zwiedzaliśmy  Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej- największa drewniana barokowa Świątynia w Europie .