WIECZYSTA PROFESJA S. ŁUCJI (MAŁGORZATA ŁYSIAK)

Dnia 22 sierpnia w Kaplicy Domu Prowincjalnego Sióstr Elżbietanek we Wrocławiu nasza parafianka Małgorzata Łysiak po wielu latach przygotowań i formacji złożyła profesje wieczystą. Została definitywnie włączona do Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek. Uroczystej Mszy św. przewodniczył  i homilię wygłosił J.E. ks. bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej.  Po Ewangelii ks. biskup wygłosił okolicznościową homilię, po której nastąpiła litania do Wszystkich Świętych i modlitwa konsekracyjna. Po niej s. Łucja na ręce siostry Prowincjalnej s. Pauli Marcinowskiej złożyła uroczyste ślubowanie i podpisała stosowne dokumenty.  W uroczystości wzięła udział  delegacja z naszej parafii s. Monika – przełożona szprotawskiej wspólnoty i ks. Bartosz Orlicki. Dnia 23 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 11.30 jako wspólnota parafialna dziękowaliśmy Bogu za dar nowej siostry zakonnej.  Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Bartosz. Na zakończenie Mszy św. ks. Jacek złożył w imieniu duszpasterzy i parafian słowa życzeń i zadedykował muzyczny upominek.  Jest to ogromna radość nie tylko dla Rodziców i bliskich s. Łucji ale całej naszej parafii, dla której jest to wyraźny znak, że Bóg nadal działa i powołuje do pracy w swoim Kościele.

Siostrze Łucji życzymy dużo zdrowia oraz sił duchowych i fizycznych do pracy w nowej placówce w Krzeszowie.