BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POJAZDÓW

    25 lipca jak co roku obchodziliśmy święto św. Jakuba Apostoła ale także wspomnienie św. Krzysztofa patrona kierowców. Podczas Mszy św. o godz. 9:00 i  18:00 wspólnie modliliśmy się  za kierowców wszelkich pojazdów i o bezpieczeństwo oraz roztropne wykorzystywanie pojazdów mechanicznych. Eucharystia o godz. 18:00 była celebrowana przez ks. Jacka. Na zakończenie Mszy św. została odmówiona modlitwa z  błogosławieństwem kierowców i pojazdów, a po jej zakończeniu odbyło się błogosławieństwo samochodów, motorów, rowerów, a nawet hulajnogi. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku.  Zawsze przed wyruszeniem podróż módlmy się o jej bezpieczny przebieg. W  niedzielę (26 lipca) zgodnie z zachęta Ks. Bpa Jerzego Mazura Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji na zakończenie Tygodnia św. Krzysztofa oraz jako akt wdzięczności Bogu za bezpieczne podróże odbyła się  zbiórka do puszek przeznaczona na misyjne środki transportu  –  1 gr za każdy bezpiecznie przejechany kilometr.