XIV Niedziela zwykła

  1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Dla wielu rozpoczął się czas wakacji i urlopów. Pamiętajmy jednak, że nie ma urlopów od modlitwy, Mszy św. i zachowywania Bożych przykazań. Niech nie dyspensuje nikogo od uczestnictwa w Eucharystii ani odległość od kościoła, ani niezorientowanie w rozkładzie nabożeństw. Po przyjeździe na wakacje od razu dowiedzmy się – gdzie jest świątynia i o której godzinie są Msze Święte. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla nas charakter szczególnego świadectwa.

 

  1. W tym tygodniu patronują nam:
  • w środę św. Jan z Dukli
  • w sobotę św. Benedykt, opat – Patron Europy.

 

  1. W przyszłą, tj. drugą niedzielą miesiąca taca jak zwykle przeznaczona jest na renowację ambony w naszym kościele.

 

  1. Przypominamy, że z dniem 1 czerwca Ks. Bp Diecezjalny odwołał dyspensę z 14 marca br. dotyczącą zwolnienia z obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Powracamy zatem do obowiązujących w prawie kościelnym zasad, od przestrzegania których zwolnione są jedynie osoby chore, w podeszłym wieku, przebywające na kwarantannie czy też  z innych ważnych przyczyn niezdolne do fizycznej obecności na Mszy św.

Pamiętajmy też, że w miejscach sakralnych obowiązuje strój godny, a nie swobodny.