Święcenia kapłańskie Łukasza Bajcara w Paradyżu

W  sobotę 23 maja o godz. 11.00 podczas Mszy św. odprawianej w kościele seminaryjnym w Paradyżu 5 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie w tym nasz parafianin Łukasz Bajcar.  Sakramentu święceń udzielił im biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński.

Sakrament święceń został ustanowiony przez Chrystusa, który uczynił Apostołów i ich następców, czyli biskupów, uczestnikami swojej własnej misji. Z kolei biskupi zadania swego urzędu przekazali w różnym stopniu innym członkom Kościoła. Dlatego już od czasów starożytnych urząd kościelny sprawowany jest w trzech odrębnych stopniach przez biskupów, prezbiterów i diakonów.

Z kolei kapłani (prezbiterzy) są współpracownikami biskupa. Wspierają go w realizacji powierzonej mu misji będącej kontynuacją posłannictwa zleconego przez Chrystusa Apostołom. Ich zadaniem jest głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentów, a szczególnie Eucharystii i sakramentu pokuty. Kapłani przewodzą również i kierują lokalnymi wspólnotami wiernych.

Uroczystość transmitowana była na kanale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7982fAl2ero

Msza św. Prymicyjna odbędzie się 24 maja w naszym kościele. Transmisja będzie na kanale YouTube o godz. 14:30. Zdjęcia : Gość PL  ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI Zdjęcia z filmu youtube