V Niedziela wielkanocna – ogłoszenia

  1. Dziś kolejna, piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Pana Boga. Możemy ten wielkanocny sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu fiat, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty Kościoła.

 

  1. Przypominamy, że nabożeństwa majowe w naszym kościele są odprawiane:

–       w niedziele o godz. 17:00

–       w dni powszednie po każdej Mszy św.

 

  1. W środę w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39 rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, 18 maja, przypadają 100 urodziny naszego wielkiego rodaka. Mając przed oczami wydarzenia z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

 

  1. W czwartek w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci.

 

  1. W sobotę przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

 

  1. Msza św. dla Wspólnoty Krwi Chrystusa w środę o godz. 16:00 w kościele, natomiast dla Wspólnoty Modlitewnej „Sychar” w piątek o godz. 19:00.

 

  1. Apel o podjęcie modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia:

Umiłowani w Chrystusie, z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka czwartek 14 maja br. będzie dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa na świecie. Proszę    zatem wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich o włączenie się w to wspólne duchowe dzieło, według własnego rozeznania podejmując modlitewne błaganie, wyrzeczenie i jałmużnę.

Na prośbę Papieża Franciszka do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną tradycją – przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej skutków.       

Wszystkim odpowiadającym na ten apel udzielam swojego błogosławieństwa

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

  1. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na renowację ambony w naszym kościele, a także za ofiary składane na tacę i wpłacane na konto parafialne, dzięki czemu mamy na opłacanie rachunków i funkcjonowanie parafii.