DRODZY PARAFIANIE!

Drodzy Parafianie!

Za nami piękny czas świąt Wielkanocnych. Z pewnością były to święta inne niż zwykle, bo przeżywane w dobie epidemii. Obowiązujące restrykcje sanitarne sprawiły, że spędzaliśmy te święta w gronie najbliższych domowników, zabrakło tradycyjnych rodzinnych spotkań przy wspólnym stole, wspólnego przeżywania liturgii w naszym kościele. Wszyscy czujemy niedosyt, dla nas duszpasterzy też był to trudny czas. Przygnębiający był dla nas obraz pustego kościoła w czasie Mszy św. sprawowanych w sam dzień Wielkanocy. Wszystko na to wskazuje, że zagrożenie epidemiczne na długo z nami pozostanie. Musimy nauczyć się żyć w tych „nowych warunkach”. Kościół od samego początku swojego istnienia zmagał się z różnymi przeciwnościami. Były nimi prześladowania chrześcijan w pierwszych wiekach, zawieruchy wojenne, niepokojące sytuacje geopolityczne, zabory   w naszym narodzie, różne epidemie czy komunizm, otwarcie walczący z Kościołem. Bez względu na to, co utrudniało głoszenie Ewangelii na przestrzeni minionych stuleci, Kościół wychodził z nich obronną ręką. Szukał wciąż „nowych” lecz skutecznych sposobów wypełniania swojej misji, zleconej mu przez Zmartwychwstałego: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Również w obecnym czasie Kościół musi stawić „czoła” współczesnym wyzwaniom, w jakich przyszło nam żyć.

       W myśl najnowszych przepisów, które zaczną obowiązywać od najbliższego poniedziałku, tj. od 20 kwietnia w kościele może uczestniczyć jedna osoba na każde 15 m/2. Tym samym przestają obowiązywać ograniczenia dotyczące udziału jedynie 5 osób. Cieszymy się z tego, nie zmienia to jednak faktu, że daleko nam jeszcze do ideału. Nikt z nas dzisiaj nie wie, kiedy nadejdzie czas,  gdy nasza świątynia znowu zapełni się ludźmi. W myśl najnowszych wytycznych od poniedziałku w naszej świątyni będzie mogło  uczestniczyć we Mszy św.  do   50 osób, a w Śliwniku do 8 osób. Apelujmy zatem, aby wszyscy ci, którzy zechcą uczestniczyć we Mszach św. i innych nabożeństwach sprawowanych w naszej świątyni bezwzględnie stosowali się do zasad podanych przez Władzę Państwowe i Głównego Inspektora Sanitarnego, a więc do zasłaniania nosa i ust maseczką lub chustą podczas sprawowania kultu.

       Z tego powodu, że wchodzimy w nową rzeczywistość zmuszeni jesteśmy do pewnych zamian. Jeszcze do końca kwietnia sprawować będziemy modlitwę różańcową w intencji ustania epidemii o godz. 20.30, do której zapraszamy naszych wiernych do kościoła. Nie będziemy transmitować Mszy św. w ciągu tygodnia o godz. 18.00. Pozostaną jednak transmisje Mszy św. niedzielnych, które będą sprawowane w sobotnie popołudnie o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 10.00. W miesiącach maju i czerwcu nadal nie będziemy ustawać w modlitwie do Boga w intencji ustania epidemii. W maju uczynimy to podczas  śpiewu Litanii Loretańskiej, czyli tradycyjnego nabożeństwa majowego, a w czerwcu podczas nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Natomiast Sakrament Pojednania w czasie trwania epidemii odbywać się będzie tylko w wejściu bocznym do kościoła koło zakrystii – pół godziny przed Mszą św.

Wszystkim naszym Parafianom dziękujemy, za wspólną modlitwę w czasie prowadzonych transmisji, jak i ofiary przekazywane na potrzeby naszej parafii. Dla wszystkich naszych Parafian przyzywamy mocy Bożego błogosławieństwa i nadziei płynącej od Zmartwychwstałego Pana. 

                                                                                                           Ks. Proboszcz i   Księża Współpracownicy