Niedziela Miłosierdzia Bożego – ogłoszenia

  1. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego – kult Miłosierdzia Bożego jest znakiem czasu. Każdy z nas winien korzystać z łask, jakich   Bóg chce nam udzielić w ogromie Miłosierdzia swego, zwłaszcza tych, które realizują się w sakramentach pokuty i Eucharystii. Także dzisiaj przypada Międzynarodowe Święto Caritas.

W związku z obchodzonym świętem Miłosierdzia Bożego, z którym Pan Jezus związał wielkie obietnice zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy przed Najśw. Sakramentem o godz. 15:00 – będzie transmisja.

 

  1. W czwartek będziemy obchodzić uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika – głównego patrona Polski, natomiast w sobotę przypada święto św. Marka, Ewangelisty.

 

  1. We wtorek przypada dzień imienin Ks. Bartosza – składając jemu już dzisiaj najlepsze życzenia – zdrowia, wielu łask i Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej Wniebowziętej w pracy duszpasterskiej w naszej parafii oraz w „Rolniczaku”. Pamiętajmy także o nim w naszej modlitwie, szczególnie  we wtorek w czasie Mszy św. wieczornej.

 

  1. 1% podatku – 100% serca to coroczna prośba Caritas naszej diecezji, by wspierać działania charytatywne i dobroczynne w postaci 1% podatku     z naszych PITów. Zachęcamy, by wpisać KRS naszej Caritas ( 2 2 6 8 1 8  –   dane na plakacie oraz na stronie caritaszg.pl )   Warto, by te fundusze zostały na terenie naszej diecezji i wspierały    liczne dzieła Caritas w ciągu całego roku.                                                                                                                                                                                                                              Stanisław Podfigórny – Dyrektor Caritas

 

  1. Drodzy Parafianie!

Za nami piękny czas świąt Wielkanocnych. Z pewnością były to święta inne niż zwykle, bo przeżywane w dobie epidemii. Obowiązujące restrykcje sanitarne sprawiły, że spędzaliśmy te święta w gronie najbliższych domowników, zabrakło tradycyjnych rodzinnych spotkań przy wspólnym stole, wspólnego przeżywania liturgii w naszym kościele. Wszyscy czujemy niedosyt, dla nas duszpasterzy też był to trudny czas. Przygnębiający był dla nas obraz pustego kościoła w czasie Mszy św. sprawowanych w sam dzień Wielkanocy. Wszystko na to wskazuje, że zagrożenie epidemiczne na długo z nami pozostanie. Musimy nauczyć się żyć w tych „nowych warunkach”. Kościół od samego początku swojego istnienia zmagał się z różnymi przeciwnościami. Były nimi prześladowania chrześcijan w pierwszych wiekach, zawieruchy wojenne, niepokojące sytuacje geopolityczne, zabory   w naszym narodzie, różne epidemie czy komunizm, otwarcie walczący z Kościołem. Bez względu na to, co utrudniało głoszenie Ewangelii na przestrzeni minionych stuleci, Kościół wychodził z nich obronną ręką. Szukał wciąż „nowych” lecz skutecznych sposobów wypełniania swojej misji, zleconej mu przez Zmartwychwstałego: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19). Również w obecnym czasie Kościół musi stawić „czoła” współczesnym wyzwaniom, w jakich przyszło nam żyć.

       W myśl najnowszych przepisów, które zaczną obowiązywać od najbliższego poniedziałku, tj. od 20 kwietnia w kościele może uczestniczyć jedna osoba na każde 15 m/2. Tym samym przestają obowiązywać ograniczenia dotyczące udziału jedynie 5 osób. Cieszymy się z tego, nie zmienia to jednak faktu, że daleko nam jeszcze do ideału. Nikt z nas dzisiaj nie wie, kiedy nadejdzie czas,  gdy nasza świątynia znowu zapełni się ludźmi. W myśl najnowszych wytycznych od poniedziałku w naszej świątyni będzie mogło  uczestniczyć we Mszy św.  do   50 osób, a w Śliwniku do 8 osób. Apelujmy zatem, aby wszyscy ci, którzy zechcą uczestniczyć we Mszach św. i innych nabożeństwach sprawowanych w naszej świątyni bezwzględnie stosowali się do zasad podanych przez Władzę Państwowe i Głównego Inspektora Sanitarnego, a więc do zasłaniania nosa i ust maseczką lub chustą podczas sprawowania kultu.

       Z tego powodu, że wchodzimy w nową rzeczywistość zmuszeni jesteśmy do pewnych zamian. Jeszcze do końca kwietnia sprawować będziemy modlitwę różańcową w intencji ustania epidemii o godz. 20.30, do której zapraszamy naszych wiernych do kościoła. Nie będziemy transmitować Mszy św. w ciągu tygodnia o godz. 18.00. Pozostaną jednak transmisje Mszy św. niedzielnych, które będą sprawowane w sobotnie popołudnie o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 10.00. W miesiącach maju i czerwcu nadal nie będziemy ustawać w modlitwie do Boga w intencji ustania epidemii. W maju uczynimy to podczas  śpiewu Litanii Loretańskiej, czyli tradycyjnego nabożeństwa majowego, a w czerwcu podczas nabożeństwa do Serca Pana Jezusa. Natomiast Sakrament Pojednania w czasie trwania epidemii odbywać się będzie tylko w wejściu bocznym do kościoła koło zakrystii – pół godziny przed Mszą św.

Wszystkim naszym Parafianom dziękujemy, za wspólną modlitwę w czasie prowadzonych transmisji, jak i ofiary przekazywane na potrzeby naszej parafii. Dla wszystkich naszych Parafian przyzywamy mocy Bożego błogosławieństwa i nadziei płynącej od Zmartwychwstałego Pana. 

                                                                                                           Ks. Proboszcz i   Księża Współpracownicy