SPOWIEDŹ W CZASIE PANDEMII

S p o w i e d ź   –  tel. 510 945 033

   W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych spowiedź będzie po uzgodnieniu telefonicznym w salce koło kancelarii w Domu Katechetycznym – według grafiku podanego w gablocie.