Nasze przeżycie Wielkiego Tygodnia

Nasze przeżycie Wielkiego Tygodnia

Niedziela Palmowa
• można zrobić z gałązek małą palmę; głowa rodziny może ją pokropić wodą święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawić na widocznym miejscu;
• Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17).
Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunię duchowo.

Wielki Czwartek
• Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu.
Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunię duchowo.
• Wspólnie zjeść kolacje, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem.

Wielki Piątek
• na stole ustawić Krzyż
• jeśli to możliwe w ciągu dnia odprawić „Drogę krzyżową” (modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana)
Wysłuchać przez radio lub TV Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunię duchowo.
• Odmówić Litanię do Najświętszej Krwi Chrystusa oraz złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu Jezusa.

• Przed spoczynkiem można odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13,1-13) i zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.

Wielka Sobota
• Przygotować kosz świąteczny, jak co roku.
• Poświęcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jajka i inne dary oraz pokropić je wodą święconą.
Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunię duchowo.

Wielka Niedziela
• Przed śniadaniem wielkanocnym odczytać opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii wg św. Jan (rozdział 20)
• Złożyć sobie wzajemne życzenia przy poświęconym jajku
• Odmówić modlitwę przed posiłkiem i wspólnie zjeść śniadanie.

1. Transmisja z Gorzowa
W najbliższą niedzielę transmisja Mszy św. o godz. 10.30 będzie realizowana w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski przez TVP3 Gorzów Wielkopolski.
2. Transmisje z Paradyża
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego diecezja we współpracy z TVP3 Gorzów Wielkopolski i Radiem Zachód zaprasza do udziału w liturgii poprzez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe realizowane z Paradyża.
• Diecezjalne Rekolekcje Wielkopostne – ze względu na odwołanie parafialnych rekolekcji wielkopostnych zapraszamy na Diecezjalne Rekolekcje Wielkopostne w dniach od 30 marca do 1 kwietnia o godz. 19.00. Rekolekcje wygłoszą: ks. Grzegorz Cyran, ks. Robert Patro, ks. Waldemar Kostrzewski.
Niedziela Palmowa – zaplanowane na 4-5 kwietnia diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży zostały odwołane. Odbędzie się jednak transmisja liturgii Niedzieli Palmowej o godz. 10.30.
Triduum Paschalne – uroczystości Triduum Paschalnego, a zatem Msza św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz Wigilia Paschalna będą transmitowane o godz. 19.00.

Obrzędy Wielkiego Tygodnia w polskiej rodzinie

W naszych domach będziemy spożywać uroczyste świąteczne śniadanie.
Stół uroczyście nakrywamy. Na środku stołu umieszczamy paschał rodzinny, baranka wielkanocnego oraz święconkę. Przygotowujemy również wodę święconą i kropidło.

Ojciec rodziny (lub jeśli jest nieobecny najstarszy z domowników) zapala paschał rodzinny i unosząc go do góry, mówi: Zmartwychwstał Pan Prawdziwie. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. Alleluja.

Następnie czytana jest ewangelia
Prowadzący obrzęd: Słowa Ewangelii według św. Łukasza (24, 36-43)
Wszyscy odpowiadają: Chwała Tobie, Panie.

Jezus sam stanął pośród Apostołów i rzekł do nich: „Pokój wam!” Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Prowadzący obrzęd: Oto Słowo Pańskie
Wszyscy odpowiadają: Chwała Tobie, Chryste

Prowadzący obrzęd:    Niech ta woda święcona przypomni nam nasze zanurzenie chrzcielne w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i powołanie do życia w wolności dzieci Bożych i chwale zmartwychwstania.

Prowadzący modlitwę kropi wodą święconą wszystkich obecnych oraz cały dom. W tym czasie wszyscy mogą śpiewać pieśń wielkanocną.

Prowadzący obrzęd:     Kochani, wieść o zmartwychwstaniu Pana przemieniła Apostołów i napełniła wszystkich ogromną radością. Tę radość przeżywają wszyscy uczniowie Chrystusa przez wszystkie wieki. Niech ona będzie również i naszym udziałem. Życzę wszystkim i sobie tego, by Chrystus Zmartwychwstały stale był gościem naszego domu, a pokój, który przez swoje zmartwychwstanie ogłosił całemu światu – gościł stale w naszych sercach. Na znak wzajemnej życzliwości i miłości, która jednoczy nas we wspólnotę, podzielmy się święconym jajkiem – symbolem życia. Ogarnijmy myślą cały świat i prośmy naszego Boga: Ojcze nasz…

Prowadzący obrzęd:      Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna: spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli do uczty niebieskiej w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wszyscy dzielą się święconym jajkiem, zasiadają do stołu i spożywają z radością przygotowane potrawy wielkanocne.
Po śniadaniu modlą się słowami: Za ten posiłek, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa i za powołanie nas do życia wiecznego chwalimy Ciebie, Boże, przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.