IV Niedziela Wielkiego Postu – ogłoszenia

 1. Dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu jest inna niż pozostałe, zwana jest w tradycji kościelnej niedzielą „laetare”, czyli radości. Kościół wzywa do radości w połowie Wielkiego Postu, aby ci, którzy poważnie potraktowali jego wezwanie, nie zniechęcili się w trudnym dziele przemiany serc.

 

 1. W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele także jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż  do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt prócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Tych, którzy chcieliby  włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji prosimy o zabranie w najbliższym czasie, folderu wyłożonego na stoliku z prasą i przeniesienie części tego folderu, na której wpiszemy nasze imię i nazwisko oraz adres i wrzucenie go do skarbony przy stoliku z prasą. Natomiast w Dzieło Duchowej Adopcji będziemy mogli włączyć się duchowo w czasie Mszy św. transmitowanej w telewizji.

 

 1. W zakrystii są do nabycia świece wielkanocne po 15 zł. Pieniądze będą przeznaczone na pomoc dla dzieci w Rwandzie, którym chcemy ufundować mundurki szkolne. Ponieważ, aby dziecko w Rwandzie mogło podjąć naukę w szkole musi mieć zakupiony mundurek.

 

 1. Ze względu na bezpieczeństwo wiernych i zgodnie z zachętą Episkopatu Polski będziemy udzielać Komunię św. na rękę, natomiast ci, którzy chcą przyjmować do ust proszeni są o podejście do ołtarza po udzieleniu Komunii św. wszystkim wiernym.

 

 1. DEKRET O POGRZEBACH
  PODCZAS STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

Biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację związaną z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, niniejszym – z dniem 18 marca 2020 r. – zarządzam, że w całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć wyłącznie do jednej stacji przy grobie w obecności najbliższej rodziny (z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób). W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę. Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

 

 

  +Tadeusz Lityński          

Bp Zielonogórsko-Gorzowski

 

 1. Okazja do spowiedzi jest codziennie pół godziny przed każdą Mszą św., w każdy piątek w godzinach 6:30 – 12:00 i 15:00 do zakończenia Mszy św. Natomiast do spowiedzi nie ustawiamy się w kolejce tylko zajmujemy miejsce w ławkach i później podchodzimy do konfesjonału.     
 2.                                                                                   
 3. W tym trudnym czasie jaki obecnie przeżywamy pamiętajmy o naszych bliskich i sąsiadach – szczególnie chorych. Zapytajmy, czy czasem nie potrzebują naszej pomocy – zrobienie zakupów czy wykupienie leków.                                                                        
 4. W Śliwniku w piątki nie będzie Mszy św. aż do odwołania.
 5. Drodzy Czytelnicy, informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny „Gościa Niedzielnego”.