III Niedziela Wielkiego Postu – ogłoszenia

  1. To już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Przypominamy, że Wielki Post to czas dobrych postanowień: odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma św., na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem.

 

  1. W czwartek obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP,  a w piątek całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu.

 

  1. Drodzy Parafianie!

        W związku z wprowadzeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w oparciu o zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i wytyczne Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego jako duszpasterze Parafii Wniebowzięcia NMP w Szprotawie usilnie zachęcamy wszystkich naszych Parafian, a szczególnie Seniorów do podporządkowania się decyzją władz Polski i Głównego Inspektora Sanitarnego.

        Niedziela jest najstarszym chrześcijańskim świętem a sprawowanie Najświętszej Eucharystii jest jej szczytem. Każda Eucharystia jest sakramentem jedności, w zwyczajnych warunkach jedność ta jest podkreślana poprzez  fizyczną obecność w tym Sakramencie. Teraz jednak, w czasie epidemii – swoją jedność z Kościołem i całym Narodem zaakcentujemy poprzez pełne zastosowanie się do wydanych rozporządzeń skierowanych przez władze cywilne i Kościół w Polsce.

        Dlatego jako Duszpasterze, świadomi odpowiedzialności za zdrowie i zbawienie naszych parafian usilnie zachęcamy byście pozostali w domach i uczestniczyli we Mszy św. transmitowanych przez środki społecznego przekazu: radio, telewizje czy Internet. Wszystkich tych, którzy pozostaną w domach i zechcą uczestniczyć we Mszach św. transmitowanych przez media zachęcamy do praktykowania Komunii duchowej. Polega ona na wzbudzeniu w swoim sercu gorącego pragnienia zjednoczenia z Chrystusem z takimi samymi skutkami, jak to się dzieje wówczas, gdy przyjmujemy Go w Eucharystii.

        Szczególny apel kierujemy w stronę naszych Seniorów, którzy nie wyobrażają sobie świętowania niedzieli bez uczestnictwa we Mszach św. W duchu odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie waszych bliskich pozostańcie w domach. W naszym kościele Msze św. sprawowane będą według porządku niedzielnego. Nie może w nich jednak uczestniczyć więcej niż 50 osób. Od tej żelaznej zasady nie będzie żadnych wyjątków i będą przez  nas surowo respektowane. Tym jednak, którzy mimo zaleceń władz cywilnych i kościelnych zechcą uczestniczyć we Mszy św. będą mieli taką możliwość. Jako duszpasterze parafii jesteśmy przygotowani do sprawowania dodatkowych Mszy św. poza stałym porządkiem.

        W tym miejscu jeszcze raz przypominamy, że decyzją Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego została wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej udzielona dyspensa od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. Szczególnie dotyczy ona ludzi starszych, dzieci i młodzież oraz ludzi z objawami infekcji i wszystkich tych, którzy czują się zagrożeni.

        Bardzo serdecznie prosimy o zrozumienie i poważne potraktowanie naszej prośby. Nadal w naszym kościele będziemy się gorliwie modlić do Boga  śpiewając suplikacje: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny – wybaw nas Panie! Jako duszpasterze codziennie o godz. 20.30 będziemy modlić się różańcem świętym do Matki Bożej, by otoczyła naszą rodzinę parafialną,  nasz naród i nasz Kościół płaszczem swojej przemożnej opieki. A wszystkich tych którzy, przyłączają się do solidarności z nami zapraszamy do duchowego włączenia w tę modlitwę w swoich domach.

                                                 Ks. Proboszcz i Księża Współpracownicy