MSZA ŚW. Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE

13 marca 2020 roku o godz. 18:00 została odprawiona   Msza Św. z modlitwą i uzdrowienie pod hasłem: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni  i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”  Celebrowana była przez  dwóch  kapłanów:  ks. Bartosza i ks. Jacka. Ks. Jacek wygłosił  okolicznościowe kazanie.   Prowadził także modlitwę o uzdrowienie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, a następnie  przeszedł z Najświętszym Sakramentem błogosławiąc wiernych.  Zostały  poświęcone sakramentalia: sól, oliwa, woda.

Oprawę muzyczną oraz czytania zapewniła schola  SYCHAR.