DEMONTAŻ AMBONY

3 marca 2020 roku odbył się demontaż ambony.  Rozbiórka odbywała się pod kontrolą Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków  Karola Błaszczyka.   Konserwacja odbędzie się w Pracowni   Konserwacji Dzieł Sztuki  w Toruniu. Planowany powrót jeszcze w tym roku kalendarzowym. Ambona wymagała prac konserwatorskich nie tylko ze względów  estetycznych ale przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.  Powstała  na przełomie XVIII i XIV wieku. Najwięcej czasu podczas konserwacji zajmą  schody gdyż odkształciła się cała wanga, cała poręcz, ze względu błędu konstrukcyjnego – zabrakło jednego elementu wspierającego kosz ambony. Przez co i  cała konstrukcja się wypaczyła. Zadaniem konserwatorów jest ocalić poręcz,  wszystkie elementy zabytkowe, stopnie, wykonać nowe podstopnie, zrekonstruować wangę. Po wykonaniu modelu dopiero można będzie połączyć wszystkie elementy tak aby konstrukcja była stabilna.