1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia.

  

 1. We wtorek przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes, które łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości i czynnego działania wobec cierpiących, chorych i osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele w czasie Mszy św. o godz. 9:00  będziemy się modlić w intencji wszystkich cierpiących i udzielimy obecnym sakramentu chorych. Serdecznie prosimy o pomoc chorym i niepełnosprawnym w dotarciu do naszej świątyni.

 

 1. W najbliższy piątek przypada święto świętych Cyryla i Metodego. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki podjęli wiele udanych wypraw misyjnych i wprowadzili do liturgii język słowiański. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian, a także są Patronami Europy.     

 

 1. Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

 

 1. Grupa biblijna zaprasza na spotkania w środy o godz. 16:00 w salce nad garażami, natomiast spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa  w czwartek o godz. 16:00 w salce.

 

 1. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie fizyczne i duchowe zostanie odprawiona w naszym kościele w piątek o godz. 18:00. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną otworzyć się na łaskę uzdrowienia oraz doświadczenie Bożej miłości. Prosimy o przyniesienie ze sobą soli i wody oraz oleju z oliwek.

 

 1. Spotkanie dla rodziców dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii św. w przyszła niedzielę po Mszy św. o godz. 11:30.

 

 1. Natomiast spotkanie kandydatów do bierzmowania – grupa Ks. Bartosza – również w przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczornej w kościele.

 

 1. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy za tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do Pana, a szczególnie tych, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy – w przyszłą niedzielę o godz. 17:00 w kościele.

 

 1. Pięciodniowy kurs przedmałżeński rozpocznie się w naszej parafii 24 lutego. Nauki będą rozpoczynać się każdego dnia Mszą św. o godz. 18:00 w kościele, a po jej zakończeniu spotkania odbywać się będą w salce nad garażami. Zainteresowani powinni zapisać się w zakrystii.

 

 1. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła składamy ofiary do puszek na Hospicja.

 

 1. Bóg zapałać za ofiary składane na dokończenie renowacji ołtarza głównego.

 

 1. Jutro przypada dzień imienin Ks. Jacka – składając jemu już dzisiaj najlepsze życzenia – zdrowia, wielu łask i Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Bożej Wniebowziętej w działaniach jakie podejmuje na rzecz parafii i miasta. Pamiętajmy także o nim w naszej modlitwie, szczególnie jutro w czasie Mszy św. wieczornej.

 

 1. Przypominamy, że dzisiaj o godz. 15:30 rozpocznie się kolęda uzupełniająca – można jeszcze do godz. 14:00 zgłaszać adresy w zakrystii.