PLANOWANE NOWE OŚWIETLENIE OŁTARZY I SKLEPIENIA

28 stycznia zostały opracowane plany nowego oświetlenia ołtarza głównego, ołtarzy bocznych, stacji Drogi Krzyżowej, sklepienia i kaplic. Oprócz odpowiedniego doświetlenia ważnym powodem wymiany są względy oszczędności energii elektrycznej. Prace zostały powierzone firmie HELICON Sp. z o.o. z Gliwic.