ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

29 grudnia  wspominaliśmy Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. W czasie Mszy św. o godz. 10:00  zostały odnowione przyrzeczenia małżeńskie.

 Śledząc losy Świętej Rodziny, dostrzeżmy przede wszystkim Bożą opiekę, która skutecznie i niezawodnie chroniła od wszelkich niebezpieczeństw. Pamięć o tym niech będzie zachętą dla nas, aby w codziennej, wspólnej modlitwie powierzać Bogu trudne sprawy naszych rodzin.

Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny   –    niech będą Bogiem silne i promieniujące wiarą.