IV Niedziela Adwentu – ogłoszenia

 1. Czwarta, a więc ostatnia, niedziela Adwentu otwiera na bezpośrednie oczekiwanie na Narodzenie Pańskie. Aby radość była pełna, przygotujmy serca na przyjście Pana przez sakrament pojednania i oczyszczającą pokutę, by i dla nas także Chrystus się narodził.  Okazja do spowiedzi dzisiaj w czasie każdej Mszy św., a we wtorek  tylko  do    10:00 !

 

 1. We wtorek w wigilię Bożego Narodzenia zasiądziemy do świątecznego stołu. Postarajmy się nadać temu spotkaniu religijny charakter. Najpierw zapalmy świecę, mówiąc przy tym „Światło Chrystusa”. Wszyscy domownicy niech odpowiedzą: „Bogu niech będą dzięki”. Następnie odczytajmy Ewangelię o Narodzeniu Pańskim, po czym złóżmy sobie nawzajem życzenia, łamiąc się przy tym opłatkiem. Przeprośmy za wszystko, czym mogliśmy się wzajemnie zranić w ciągu mijającego roku. Modlitwa Ojcze nasz… niech poprzedzi spożycie wigilijnego posiłku. Zachowajmy także zwyczaj pozostawienia pustego miejsca przy wigilijnym stole, okazując w ten symboliczny sposób wrażliwość na los ludzi biednych, samotnych i ciężko strapionych. Zrezygnujmy tego dnia z napojów alkoholowych – wszak pójdziemy na Pasterkę powitać Nowonarodzonego.

 

 1. Pasterka we wtorek : w naszym kościele o godz.  22:00    i    24:00

                                                     w szpitalu o godz.  21:00

                                                    w Śliwniku o godz.   22:00.

        Taca z Pasterek przeznaczona jest na Fundusz Ochrony Matki i Dziecka.

 

 1. W środę uroczystość Narodzenia Pańskiego –  Bóg przychodzi do swoich, do tych, których ukochał, by wyjednać im zbawienie. Przeżyjmy te święta    w gronie rodzinnym śpiewając kolędy i dzieląc się wzajemnie dobrocią i życzliwością:  
 • Msze św. według porządku niedzielnego –  nie będzie Mszy św.  o godz. 7:00  i w szpitalu,  a taca przeznaczona jest na renowację ołtarza;
 • w Śliwniku Msza św. będzie o  9:30.

 

 1. W czwartek 26 grudnia uroczystość Św. Szczepana, Męczennika.   Niech przykład Św. Szczepana pomoże nam dostrzec jak wielką wartość  dla chrześcijanina ma życie  z Chrystusem.        

Msze św. będą odprawiane według porządku niedzielnego, a taca przeznaczona jest na uczelnie katolickie.

 

 1. Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają jeszcze przypadające święta:
 • w piątek – wspominamy św. Jana Apostoła, Ewangelistę;
 • w sobotę – wspominamy św. Młodzianków, męczenników. Jest to także dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych ;
 • w przyszłą niedzielę będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny   –    niech będą Bogiem silne i promieniujące wiarą.   W czasie Mszy św. o godz. 10:00 będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, dlatego prosimy małżonków, aby zajęli miejsca w ławkach obok siebie.

 

 1. Spotkanie opłatkowe dla Nadzwyczajnych Szafarzy oraz Starszych Lektorów i Lektorek w przyszłą niedzielę w salce o godz. 16:00.

 

 1. W pierwszy i drugi dzień świąt oraz w Nowy Rok autobus do Nowej Kopernii i Puszczykowa przyjedzie jak zwykle.

 

 1. W sobotę w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragniemy odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Niech to będzie także okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o sprawach dotyczących naszej wspólnoty parafialnej. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na dokończenie prac renowacyjnych ołtarza głównego. Prosimy, aby stół był nakryty białym obrusem, na stole krzyż i zapalone świece. Starajmy się duchowo przygotować  do odwiedzin duszpasterskich przez udział w tym dniu we Mszy św.  Plan kolędy w gablocie i na stronie internetowej.

 

 1. Kolędę będziemy rozpoczynać:
 • w dni powszednie od godz. 15:30
 • w soboty od godz. 10:00.

 

 1. Plan kolędy na najbliższy tydzień:
 • sobota –       Śliwnik i Polkowiczki.

 

 1. W Śliwniku aż do Środy Popielcowej nie będzie Mszy św. w piątki.

 

 1. Biuro parafialne w czasie kolędy czynne będzie:
 • w czwartki 10:00   –   11:00
 • w soboty 16:00   – 17:00.

 

 1. Na tacę w ubiegłą niedzielę przeznaczoną na pomoc dla rodzin – ofiar pożaru – zebraliśmy 9 820 złotych; w tym jedna rodzina złożyła w kopercie 2100 zł. Na konto Parafialnego Zespołu Caritas zostało przelane 10 000 złotych, które w porozumieniu z Urzędem Miasta i Miejskim Ośrodkiem Pomocy będą przekazane tym rodzin w zależności od potrzeb.