OŁTARZ GŁÓWNY PRZED I PO RENOWACJI

Ołtarz główny.

Grupa ukrzyżowania.

Tabernakulum.