OŁTARZ GŁÓWNY PO RENOWACJI

 Ołtarz główny wrócił na swoje miejsce całkiem odmieniony, ponieważ został przywrócony jego pierwotny wygląd.  Prace konserwatorskie zostały wykonane w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki  Michał Lasek w Toruniu przy współpracy Karola Błaszczyka. Wszystko pod kierunkiem Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koszt prac miał wynosić 550 000, ale dzięki życzliwości wykonawców dotychczas wykonane działania zamknęły się sumą 510 671 złotych, co prawda zostały jeszcze do wykonania pewne prace, ale suma końcowa nie powinna przekroczyć 530 000 złotych. Dotacje otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w ubiegłym roku 30 000 złotych, a w tym roku 25 000 złotych, natomiast od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym roku otrzymaliśmy 25 000 złotych. Czyli w sumie przez trzy lata trwających prac dotacji otrzymaliśmy 80 000 złotych, natomiast pozostała suma, czyli 430 671 złotych to są ofiary złożone przez naszych parafian, za które składamy serdeczne Bóg zapłać! Ze względu na pozostałe jeszcze prace taca w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na renowację ołtarza głównego.  Słowa podziękowania należą się też  firmie ZISICO Pana Józefa Kubika, bo to dzięki jego pomocy ołtarz został sprawnie rozebrany w parę godzin, ale szczególnie okazał się wielokrotnie pomocny ze swoimi pracownikami przy składaniu ołtarza. Niech dobry Bóg stokrotnie wynagrodzi czynione dobro oraz obdarzy potrzebnymi łaskami.