MONTAŻ OŁTARZA GŁÓWNEGO PO RENOWACJI

W dniach 18 – 29 listopada przeprowadzono montaż głównego ołtarza po renowacji. Prace konserwtorskie wykonała Pracownia  Konserwacji Dzieł Sztuki w Toruniu – Michał Lasek.