INSKRYPCJE UMIESZCZONE NA DESKACH OŁTARZA GŁÓWNEGO ODKRYTE PODCZAS RENOWACJI

Podczas renowacji ołtarza głównego zostały odkryte inskrypcje.

Pierwsza inskrypcja znajduje się na tabernakulum.

Dwie następne znajdują się: z tyłu  ołtarza oraz na pierwszym piętrze ołtarza.

Następne na konstrukcji wsporczej oraz na filarach za ołtarzem.

Ostatnie z wymienionych znajdują się na drewnianej podporze ołtarza.