MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ

W ramach obchodów 101 rocznicy odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI  11 listopada 2019 roku o godz. 18:00 odbyła się w szprotawskiej farze Eucharystia w intencji Ojczyzny.  Koncelebrowana była przez trzech kapłanów: ks. Proboszcza Ryszarda, ks. Bartosza i głównego celebransa ks. Damiana.    Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Bartosz. Usłyszeliśmy:

„Dla nas chrześcijan miłość Ojczyzny jest wpisana w czwarte przykazanie Dekalogu „czcij ojca swego i matkę swoją. … My zebrani w naszej XIII-wiecznej świątyni pamiętającej czas niewoli naszego narodu chcemy oddać pierwszeństwo Bogu, który dzisiaj do nas mówi i który jest pierwszym źródłem wolności. … Dziękujemy Bogu za wolnych ludzi, którzy żyli przed nami i mieli wkład w drodze do wolności. To oni wzniecali żar miłości do Polski w sercach swoich rodaków, to oni przywracali nadzieję, że Polska się odrodzi. Trzeba nam strzec dziedzictwa, któremu na imię Polska.  Trzeba nam stać na straży wartości chrześcijańskich, które stanowią kręgosłup moralny naszego społeczeństwa dzisiaj. … Wewnętrznie Polska nigdy nie była w niewoli, bo takie wartości jak: Bóg, Honor i Ojczyzna były dla wszystkich Polaków bliskie i ważne. … W jakim kierunku zmierza Polska dzisiaj? Czy takie wartości jak: Bóg, Honor i Ojczyzna, o które przez setki lat bili się nasi przodkowie nadal są ważne? …. My jako społeczeństwo musimy zwyciężyć poprzez Polską tradycję, edukację budowaną w duchu patriotyzmu i odpowiedzialności zbiorowej, patriotyczne wychowanie w rodzinach i w naszych społecznościach. Dlatego cieszę się ogromnie, że uroczystość taka jak dzisiaj pozwoli budować w sercach wszystkich Polek i Polaków mimo wciąż istniejących podziałów tych politycznych, religijnych i światopoglądowych wspólną odpowiedzialność i troskę o nasz dom, o naszą Ojczyznę. To pozwoli nam żyć w Polsce, która stanie się wreszcie domem dla wszystkich Polaków. Niech tak będzie dzisiaj i w przyszłych pokoleniach z Bożą pomocą.”

W uroczystej Eucharystii uczestniczyli żołnierze z 11 Batalionu Dowodzenia ze swoim dowódcą ppłk mgr inż. Dariuszem Lesiukiem, przedstawiciele władz miasta, radni Szprotawy, poczty sztandarowe ze szkół i organizacji. Oprawę muzyczną zapewniła nam szprotawska orkiestra dęta pod dyrekcją kapelmistrza Zdzisława Głowackiego oraz organista Marcin Bojski. Po Eucharystii odbył się Apel Poległych przed ratuszem.