1 LISTOPADA 2019 – „ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

1 LISTOPADA 2019 – „ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH” Uroczystość Wszystkich Świętych przywołuje na pamięć rzeszę świętych i błogosławionych, którzy zostali bądź też nie zostali ogłoszeni przez Kościół i wyniesieni do chwały ołtarzy. Uroczystość Wszystkich Świętych każe nam zatrzymać się na chwilę w pędzie codzienności świata i zastanowić się. Centrum uroczystego dnia była EUCHARYSTIA za zmarłych odprawiona na cmentarzu komunalnym poprzedzona procesją (procesja rozpoczęła się o godz. 11:30). W procesji uczestniczyli wszyscy kapłani pracujący w parafii, kleryk Łukasz, siostry Elżbietanki, ministranci i oczywiście liczni wierni. Procesja zatrzymywała się na 5 stacjach, na których wznoszone były modlitwy za poszczególnych zmarłych. Ostatnią stacją był polowy ołtarz przy którym została odprawiona uroczysta Msza Święta.  Celebransem był ksiądz Damian. W okolicznościowym kazaniu usłyszeliśmy między innymi:

„Potrzebujemy takich momentów gdzie Niebo łączy się z ziemią. ….  Potrzebujemy takich momentów  zatrzymania. … Idę na cmentarz by uwierzyć raz jeszcze, ze wszystko kończy się nie na ziemi ale w Bogu. … Idziemy na cmentarz z innymi ludźmi, bo wiemy, że tego chcą nasi bliscy zmarli. Chcą byśmy byli bliżej siebie, oni wiedzą najlepiej, że tylko miłość miała sens w życiu. Oni wiedzą, że trzeba spieszyć się z miłością. Bo może za rok już kogoś z nas nie będzie. Oni wiedzą, że największym darem dla człowieka na tej ziemi  jest drugi człowiek. Oni wiedzą, że mimo wielu spraw, które nas dzielą jest jeszcze więcej, które nas łączą. Idę na cmentarz by poprzez zmarłych spotkać się z żywymi. …. Ważne jest byśmy spieszyli się z miłością. Tak bardzo sami jej potrzebujemy i dlatego też pragniemy jej dla innych. … Wróćmy inni z tej Eucharystii, niech chociaż trochę  coś w nas się zmieni. Zjednoczmy się bardziej ze sobą. Tak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, a w tym wszystkim Bóg nas będzie wspierał. On nas najbardziej kocha i da nam Miłość, tylko chciejmy tę Miłość mieć w sercu i tę Miłość sobie ofiarować.”

Ofiary zebrane na Eucharystii zostaną przeznaczona na renowację ołtarza głównego w naszym kościele. Śpiewy prowadził  Piotr Siuda, a oprawę muzyczną zapewnił nam organista Marcin Bojski. Na cmentarzu można było także składać wypominki za naszych zmarłych od godziny 10:00 do rozpoczęcia Mszy Św.