MSZA ŚWIĘTA JUBILEUSZOWA – 150 ROCZNICA PRZYBYCIA SIÓSTR ELŻBIETANEK DO SZPROTAWY

W  niedzielę  29 września 2019 roku  o godz. 13:00 odbyła się   w naszym kościele uroczysta Jubileuszowa  Msza Święta z wniesieniem Relikwii  bł. Marii Luizy Merkert.  Eucharystia celebrowana była z okazji 150 rocznicy przybycia Sióstr Elżbietanek do Szprotawy.

Celebransami byli: ks. Bartosz (główny celebrans), ks. Tomasz – głoszący okolicznościowe kazanie i ks. Andrij.

W kazaniu usłyszeliśmy nawiązanie do usłyszanych Czytań i postaci bł. Marii. Rozważania rozpoczęliśmy od pytania:  Jak reagujemy widząc człowieka w potrzebie? Jak z wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka radziła sobie Błogosławiona Maria?  Otóż ona od samego początku widziała bardzo jasno i precyzyjnie do czego Pan Bóg ją powołał. I tą drogą podążała. Pracować na chwałę Bożą i dla dobra cierpiącej ludzkości. … Św. Paweł kiedy pisał do Tymoteusza użył trzech bardzo dynamicznych czasowników: podążaj, walcz i zdobądź. To wezwanie do bycia aktywnym, tak jak św. Jan Paweł II wzywał,  aby mieć wyobraźnię miłosierdzia. A bł. Maria mówiła i jednocześnie tymi słowami żyła „Chcemy wszystkim czynić wiele dobra i wszystkich kochać w Bogu, a jeśli już nic nie możemy uczynić, chcemy przynajmniej za nich się modlić.”

W uroczystej procesji zostały wniesione relikwie współzałożycielki Sióstr Elżbietanek błogosławionej Marii Luizy Merkert. Relikwie wniosła S. Prowincjalna Paula Marcinowska z Wrocławia.

Na uroczystość przybyli licznie parafianie oraz goście: kapłani z dekanatu, siostry Elżbietanki z Wrocławia oraz z pobliskich palcówek (Żary, Kożuchów), a także  członkowie nowo powstałego  Apostolatu św. Elżbiety.  Słowa podziękowania złożyła S. Prowincjalna Paula Marcinowska, a siostry pracujące w naszej parafii wręczyły kwiaty celebransom i ks. Proboszczowi. Na zakończenie odbyła się adoracja relikwii.