ODPUST W KOŚCIELE P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W ŚLIWNIKU

 W niedzielę  15 września 2019 roku o godz. 9:30 odbyła się uroczysta Msza św. z okazji odpustu w kościele filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Śliwniku. Celebransem Eucharystii był ks. Jacek. Okolicznościowe kazanie wygłosił celebrans Eucharystii.

Rozpoczął od pieśni „Rozmyślam nad Miłością”. Następnie o obecności Krzyża w naszym życiu oraz, że  nasza wiara nie zatrzymuje się tylko na krzyżu, albowiem Krzyż prowadzi dalej do Zmartwychwstania.

Parafianie wzbogacili Eucharystię poprzez odczytanie Czytań, procesyjnie wniesienie darów ołtarza. Na zakończenie Eucharystii odbyła  się modlitwa Litanią Do Krwi Chrystusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem  oraz  procesja wokół kościoła z radosnym śpiewem jako oznaka radości z dzisiejszego święta parafii. Po Błogosławieństwie kończącym Eucharystię ks. Jacek wyszedł z kościoła, aby łamać się chlebem ze wszystkimi parafianami.  Oprawę muzyczną zapewniła organistka Zuzanna oraz celebrans ks. Jacek.

Parafianie, aby uczcić  święto swojej świątyni  przygotowali słodki poczęstunek z kawą i herbatą oraz gorącym posiłkiem dla wszystkich wiernych na terenie kościoła .   Podczas uroczystości czuło się wspaniałą świąteczną i radosną atmosferę.