ROWEREM SZLAKIEM GREEN VELO PO LUBELSZCZYŹNIE I PODLASIU: KODEŃ – ATENY. AUTOKAREM DO WILNA I TROK.

Rowerzyści z Parafialnej Grupy  50+ w liczbie 9 osób  pod opieką ks. Proboszcza Ryszarda wyruszyła 22 sierpnia samochodami do Kodnia przez Kazimierz Dolny.  Z Kodnia rowerami pokonali przez 7 dni 485 km. Trasa przebiegała szlakiem GREEN VELO poprzez Lubelszczyznę i Podlasie.

Więcej patrz: Kategoria „Pielgrzymkowa Grupa Rowerowa”