PIERWSZY ETAP RENOWACJI GŁÓWNEGO OŁTARZA

W dniach 20-21 sierpnia została ustawiona podstawa głównego ołtarza po renowacji. Zostały ustawione dwa poziomy, które muszą mieć bardzo solidne podstawy gdyż będą utrzymywać całość. Wymagają solidnej pracy ciesielskiej i stolarskiej. Ołtarz był bardzo zniszczony, zjedzony przez korniki i spróchniały dlatego wymagał wielu uzupełnień nawet na nowo wykonanych np. gzymsy. Powrócił do pierwotnej kolorystyki – czerni. Ołtarz pochodzi z 1672 roku.  Wykonanie renowacji i rekonstrukcji pracownia  konserwatorska w Toruniu pod kierunkiem Michała Laska. Dalsza część prac w listopadzie.

Została wyeksponowana inskrypcja, która zostanie zakryta w listopadzie podczas dalszego montażu. Oto tłumaczenie:

„Z pomocą Boga potrzykroć najwyższego, przez najjaśniejszego pana Jana Bernarda, hrabiego świętego cesarstwa rzymskiego von Herberstein, wolnego barona na Neuburg i Gutenhag, pana na Lanckowitz, Glösen, Brig, Drogelwitz, Golgewitz, Salisch, Mertz i wolnym królewskim lennie Steibendorf, dziedzicznego skarbnika i chorążego Karyntii, majestatu cesarskiej i królewskiej mości tajnego radcę, podkomorzego i pełnomocnego gubernatora tegoż księstwa głogowskiego. / Miasto Szprotawa, kościół, ambony i ołtarze całkowicie strawione żarem straszliwego pożaru zostały ze zgliszcz przywrócone do tejże gustowniejszej postaci.”