V PIELGRZYMKA ROWEROWA NA JASNĄ GÓRĘ

Pielgrzymka odbyła się w dniach 8-12.07.2019r.

Na pątnicza drogę wyruszyło 10 rowerzystów oraz 2 osoby wspomagające. Pielgrzymkę rozpoczęliśmy uczestnictwem we Mszy św. o godz.7;00, ks. Tomasz udzielił nam pielgrzymkowego błogosławieństwa.

Pątnicy przejechali 340 km w 4 dni. Na noclegi zatrzymywaliśmy się w takich miejscowościach jak: Krzydlina Mała, Wszechświęte, Borki Wielkie i Częstochowa. Ojcem duchownym pielgrzymki był ks. Józef, nad wszystkim czuwał ks  Proboszcz. Grupę pilotował Andrzej, a logistyka i kuchnia Alicja i Antonii. Każdy dzień rozpoczynaliśmy Eucharystią, odpoczynki odmówieniem dziesiątki różańca, wieczorami  długie wspólne rozmowy. Pielgrzymka to wyjątkowy czas modlitwy w drodze.