BOŻE CIAŁO

20 czerwca 2019 roku jak co roku w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej mogliśmy uczestniczyć w procesji z  Najświętszym Sakramentem ulicami miasta. Najważniejszą częścią uroczystości jest uczestnictwo w Eucharystii, w której można było uczestniczyć o godz. 7:00, 8:30, 10:00 i 18:00, w szpitalu o godz.7:30, a w Śliwniku o godz. 9:30. Tam też odbyła się procesja.  Po Mszy Św. o godz. 10:00  odbyła się procesja ulicami Szprotawy  do czterech ołtarzy. Trasa procesji prowadziła ulicami: Plac Ewangelicki, Kościuszki, 1 Armii, Rynek. Przy każdym ołtarzu odczytywany był stosowny fragment Ewangelii nawiązujący do tematyki Eucharystycznej. Procesję prowadzili:  ks. Bartosz i ks. Łukasz. Nad wszystkim czuwał  ks. Proboszcz. Przy ostatnim czwartym ołtarzu okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Bartosz. Usłyszeliśmy: „ Wychodzimy na ulice naszego miasta by wyznać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa Eucharystycznego. Ale na co dzień nie możemy zapominać, że tworzymy Jego Ciało, którym jest Kościół i dlatego z  tego tytułu powinniśmy być dla siebie braćmi i siostrami, bo tworzymy Jego Ciało, które On umacnia w mocy Ducha Świętego. Dlatego przychodzimy dzisiaj, bo  przyjęliśmy zaproszenie Jezusa na ucztę. …….. Najświętsze Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, które dzisiaj czcimy i adorujemy podtrzymuje nas w pielgrzymowaniu do domu Ojca. Chrystus mówi : „Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew ma życie wieczne. A więc Jezus daje życie tym, którzy Go przyjmują, z Nim się jednoczą. Dlatego bardzo ważne, aby uczestniczyć we Mszy Św., gdy nie przyjmujesz Ciała Pana tracisz życie. Eucharystia jest znakiem jedności, jak długo trwasz w Chrystusie podążasz we właściwym kierunku. ……”

Słowa podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i prowadzenie procesji w imieniu ks. Proboszcza wypowiedział ks. Bartosz.  Pieśni prowadzone były przez Piotra Siudę. Dzieci sypiące kwiaty przygotowała s. Monika.