SAKRAMENT BIERZMOWANIA

      8 czerwca  2019  roku  o godz. 15:30 odbyła się w naszej parafii uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez młodzież z naszej parafii, z parafii św. Andrzeja, z parafii św. Mikołaja z Mycielina, z parafii św. Rodziny z Wiechlic  i z parafii Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Dzikowicach.  Ogółem 250 kandydatów.  Grupę  kandydatów z naszej parafii  przygotował ks. Bartosz. Każdy kandydat miał zawieszony na  szyi krzyż.  Sakrament został udzielony podczas uroczystej Eucharystii, której głównym celebransem był  Ks. Bp Krzysztof  Białasik pracujący na misjach w Boliwii.  Wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym usłyszeliśmy między innymi:

„Mamy tworzyć jedną rodzinę ludzką i mamy też pilnować naszego domu jaką jest Ziemia. To jest wielkie pragnienie jakie mamy wykonać w swoim życiu ale możemy je wykonać jedynie w miłości służąc jedni drugiemu. Pomagając sobie nawzajem. Budując Królestwo Boże między nami. …  Owocem Ducha Św. jest radość, pokój, jedność, miłość dlatego nie możemy być ludźmi smutnymi, musimy się cieszyć z obecności Boga w naszym życiu.  Zapraszam was na misje byście głosili Chrystusa, ale nie wszyscy mogą wyjechać do dalekiej Boliwii dlatego tę pracę należy rozpocząć w naszych domach  od samego siebie, musimy być misjonarzami w naszym środowisku i musimy być radośni w tym głoszeniu Słowa Bożego. Zapraszam na tę wędrówkę z Chrystusem przez nasze życie i nie bójcie się.”

Przed udzieleniem sakramentu Biskup zapytał: „Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?” Kandydaci odpowiedzieli : „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.”  Wszyscy zebrani kapłani, którzy przybyli z dekanatu wspólnie odmówili modlitwę za młodzież . Po modlitwie biskup podchodził do każdego kandydata i udzielił sakramentu  kreśląc olejem krzyżma znak krzyża na czole kandydata mówiąc: „Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego.” Bierzmowany odpowiadał: „Amen.” Młodzież aktywnie włączyła się w uczestnictwo Eucharystii: wykonała czytania, zaśpiewała psalm, procesyjnie przyniosła  dary ołtarza, odczytała wezwania modlitwy powszechnej. Na zakończenie młodzież podziękowała za otrzymany sakrament wręczając  symbolicznie bukiet kwiatów.