KANDYDACI DO BIERZMOWANIA ZŁOŻYLI UROCZYSTE WYZNANIE WIARY I OTRZYMALI KRZYŻE

2 czerwca na Mszy Św. o godz. 18:00 kandydaci do bierzmowania, których opiekunem jest ks. Bartosz  (140 osób) złożyli uroczyste wyznanie wiary, aby mogli stawać się  żywymi świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa. Zostały  także pobłogosławione krzyże i wręczone młodzieży. Eucharystię celebrowali trzej kapłani: ks. Bartosz (opiekun kandydatów), ks. Remigiusz  (proboszcz z Mycielina) i ks. Jarosław (pallotyn, posługujący w Meksyku). Głównym celebransem był ks. Bartosz, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Remigiusz. Zapraszał do czerpania ze źródła modlitwy i Komunii św. dla umocnienia swojej wiary, aby z Boga czerpana była radość i szczęście, a nie z pieniądza, które dzisiaj przysłania rozwój duchowy człowieka.  Zachęcał do odważnego i mężnego stawania się świadkami  Chrystusa.