LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY

20 kwietnia 2019 roku o godz. 21:30  rozpoczęła się  LITURGIA WIELKIEJ SOBOTY oznajmiająca nam Zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia rozpoczęła się przed kościołem gdzie został poświęcony ogień. Liturgię koncelebrowali:   ks. Ryszard –  proboszcz parafii, ks. Bartosz, ks. Tomasz , ks. Łukasz i ks. Tadeusz.

Głównym celebransem był ks. Bartosz. 

Poświęcił on ogień, od którego zapalił paschał, na którym zostały wyżłobione symbolicznie greckie litery Alfa i Omega (Bóg , który istnieje od zawsze i nie przestanie istnieć) oraz cyfry obecnego roku  (oznaczają wpisanie naszej, konkretnej historii w nieskończone istnienie Boga) i wbite zostały w paschał pięć symbolicznych gron oznaczających 5 ran Chrystusa-Boga. Po zapaleniu paschału celebrans nałożył kadzidło do kadzielnicy.  W tym czasie w kościele była zupełna ciemność. Celebrans wchodząc procesyjnie do kościoła trzykrotnie zatrzymywał się śpiewając wezwanie „Światło Chrystusa”.  Kiedy paschał został wniesiony przed ołtarz, został ustawiony obok chrzcielnicy. Wtedy rozpoczęła się liturgia w kościele. Ks. Bartosz  odśpiewał  ORĘDZIE WIELKANOCNE (Exsultet). Podczas Liturgii Słowa   wysłuchaliśmy 8 czytań (7 ze Starego Testamentu i 1 z Nowego Testamentu), przeplatane śpiewem psalmów i modlitwą celebransa.  W tę część włączyły się osoby świeckie, lektorzy i nadzwyczajni szafarze. Usłyszeliśmy wreszcie radosne „Chwała na wysokości” wraz z głosami wszystkich dzwonów i dzwonków.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Łukasz.

„Na początku tej liturgii dokonaliśmy czynności, które zawsze przyprawiają o dreszcz emocji. Gesty jakie kapłan czyni na paschale, a więc tej szczególnej świecy symbolizującej Chrystusa ustawiają tak naprawdę to wszystko co wydarza się tej nocy podczas liturgii. Można było zobaczyć jak ks. Bartosz rylcem kreślił znak krzyża na paschale mówiąc Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega, do Niego należy czas i wieczność. W ten sposób liturgia uświadomiła na, że Jezus Chrystus jest obecny w historii człowieka mimo wszelkich prób wyrzucenia Boga z życia publicznego i sprowadzania wiary do sprawy prywatnej, którą należy zamknąć za drzwiami naszego domu. Chociaż istnieje pokusa budowania cywilizacji bez Boga dziś chcemy doświadczyć Paschy czyli przejścia ze śmierci do życia. Nie chcemy przeżyć dzisiejszą liturgię przez gesty i znaki ale chcemy ją uczynić naszą tożsamością. To wejście Boga w ciemność naszego życia ma stać się rzeczywistością nieustannie obecna w nas, która jest tu i teraz. Liturgia słowa tak przebogata dziś przeprowadziła nas przez historię zbawienia.  Mogliśmy usłyszeć co znaczy Chrystus wczoraj. Wszystkie czytania były wołaniem zapowiedzią Chrystusa. … Natomiast teraz jesteśmy w Ewangelii gdzie zapowiedzi zostały spełnione. Widać to na przykładzie niewiast, które idą do grobu ale  żyją tym co się wydarzyło. One ciągle są w tym wczoraj. Szukały zmarłego. Zmarli są zawsze w naszych wspomnieniach, są w przeszłości. By się z nimi spotkać musimy wracać do tego co kiedyś z nimi przeżyliśmy. Tymczasem aniołowie w dzisiejszej Ewangelii pytają: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych. Wskazują na Chrystusa, który jest dziś. Zmartwychwstały, który przynosi zwycięstwo nad złem, nad grzechem, nad szatanem. Chrystus, któremu Miłość nie pozwoliła  zostać w grobie.  On właśnie dziś chce wejść do naszego życia. Pierwsza pascha ta sprawowana w Egipcie polegała na ucieczce natomiast my tutaj przeżywamy paschę, która polega na czuwaniu, by wpuścić Pana do naszego życia, do naszych domów. Widzieliśmy to w geście gdy kapłan wnosił paschał do ciemnego kościoła. Zaprośmy Jezusa do siebie, do naszego życia, tam gdzie mieszkamy, gdzie pracujemy, gdzie się uczymy, tam gdzie mamy możliwość kochać drugiego człowieka. Wtedy dokonuje się rzeczywista przemiana, wtedy nie trzeba nam uciekać. Rzeczywistość naszego życia mimo, że ta sama to już nie jest   taka sama. Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega, do Niego należy czas i wieczność. Obyśmy otworzyli przed drzwi naszego życia.”

Następną częścią liturgii było poświęceni wody  i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św.  Ceremonię poprzedzało odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych. Na zakończenie Eucharystii wszyscy w procesji  z Najświętszym Sakramentem wyruszyli wokół kościoła oznajmiając wszystkim, że Chrystus Zmartwychwstał. Przed rozesłaniem odśpiewaliśmy uroczyste Te Deum.

Proboszcz parafii ks. Ryszard złożył szczególne podziękowania za pomoc i udział w obchodach Triduum Paschalnego: kapłanom pracującym w parafii:  ks. Tomaszowi, ks. Łukaszowi, ks. Bartoszowi  i pochodzącemu ze Szprotawy ks. Tadeuszowi, (który pełni funkcję Ojca Duchownego w Seminarium Duchownym w Paradyżu) – w szczególności za posługę w konfesjonale oraz przewodniczeniu w liturgii Triduum Paschalnego, siostrom zakonnym,  ministrantom, lektorom,  szafarzom, organiście Marcinowi Bojskiemu  i scholi  Vox Cordis za oprawę muzyczną, panu Ryszardowi (kościelnemu),  osobom świeckim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i prowadzenie liturgii, i wszystkim, którzy chociaż w najmniejszym stopniu przyłączyli się do przeżywania tak wspaniałych modlitewnych dni.

CHRYSTUS  ZMARTWYCHWSTAŁ  – PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ !!!