WIELKI CZWARTEK – USTANOWIENIE SAKRAMENTU EUCHARYSTII I KAPŁAŃSTWA

Wielki Czwartek 18 kwietnia 2019 roku rozpoczął obchody Triduum Paschalnego. O godz. 18:00 rozpoczęła się uroczysta i jedyna w tym dniu  Msza Św.,  odprawiana w naszym kościele.  Celebrowali wszyscy kapłani naszej parafii: ks. proboszcz Ryszard, ks.  Stanisław, ks. Tomasz, ks. Łukasz, ks. Tadeusz i ks. Bartosz.  Z uwagi na to, że jest to Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, w której wspominamy ustanowienie sakramentu Eucharystii jak i kapłaństwa złożone ostały wszystkim kapłanom życzenia od wszystkich grup parafialnych  i wiernych oraz wręczone zostały kwiaty i słodkie upominki. Specjalne życzenia  otrzymał ks. Stanisław gdyż obchodzi 60 rocznicę święceń kapłańskich.  W tej jednej Mszy św. po raz ostatni usłyszeliśmy dźwięk dzwonów  podczas odśpiewania „Chwała na wysokości”, od tej pory słychać już tylko dźwięk kołatek.  Ks. Tomasz  był głównym celebransem.   Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Bartosz.  W słowie skierowanym do wiernych  usłyszeliśmy:

„Tą Mszą Św. Wieczerzy Pańskiej stajemy się uczestnikami wydarzeń tu i teraz, które dzieją się między nami. My gromadzimy się na innej niż pascha żydowska wieczerzy, którą zapoczątkował Chrystus raz jeden gdy w ten wieczór sprawując żydowską paschę według przepisów prawa dał im już nie przaśny chleb, który symbolizował niewolę ale dał im swoje Ciało i swoją Krew. Uczestniczymy więc w czymś nowym. … Jeżeli jest dzisiaj  ktoś między nami, kto jest w jakiejkolwiek niewoli to niech podniesie głowę, bo ten Chrystus, ten Bóg, który kiedyś przeszedł między Izraelitami by ich wyprowadzić z niewoli egipskiej wyciąga swoją potężną prawicę nad nami, aby nas wyprowadzić z naszej niewoli. … Noc Wieczerzy Pańskiej to jest także noc zdrady.   Judasz sprzedał głowę swojego nauczyciela za trzydzieści srebrników. Zdrada Judasza powtarza się również i dzisiaj. Uczniowie Chrystusa dzisiaj sprzedają Jego Ciało, którym jest Kościół wchodząc na drogę grzechu i trwając w grzechach ciężkich. Zdrada Judasza trwa nieustannie dzisiaj. Zdradza Jezusa ten, kto zdradza swoją żonę i swojego męża. Zdradza Jezusa ten sługa ołtarza, który nie jest wierny swojemu powałaniu. Zdradza Jezusa ten kto zdradza własne sumienie, kto go nie słucha albo zagłusza w sobie…. Prawdziwym uczniem Chrystusa jest ten kto będąc uczniem stał się sługą i potrafi służyć. Niech sprawowanie Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa Mszy św. Wieczerzy Pańskiej umocni  nas do tego, abyśmy  umieli sobie nawzajem umywać nogi.”

Następnie  główny celebrans dokonał aktu  umycia nóg 12 mężczyznom. Komunia święta była przyjmowana pod dwiema postaciami.   W darach ołtarza zostały przyniesione wraz z winem, wodą i komunikantami także kosz owoców, kwiaty, świece  i chleb.  Najświętszy Sakrament na zakończenie Eucharystii został procesyjnie przeniesiony do ciemnicy. Główny ołtarz został ogołocony, opustoszało tabernakulum, zgasła czerwona lampka, świeczniki zostały przewrócone. Adoracja w ciemnicy trwała do godz. 22:00

 Oprawę muzyczną zapewniła  schola Vox Cordis pod kierunkiem organisty Marcina Bojskiego.