14 kwietnia 2019  roku  liturgią Niedzieli Palmowej rozpoczęliśmy celebrację Wielkiego Tygodnia.  Przed Mszą św. o godz. 13:00 licznie zgromadzeni wierni zgromadzili się na placu przy ratuszu. Tam celebrans z asystą ministrantów  i ks. Łukaszem rozpoczął  liturgię Niedzieli Palmowej.  Po wysłuchaniu Ewangelii czytanej przez ks. Bartosza zostały poświęcone przyniesione palmy. Śpiewy prowadził ks. Tomasz wraz ze scholą. Następnie procesja z podniesionymi palmami wyruszyła do bram kościoła. Eucharystię celebrował ks. Bartosz.  Oprawę muzyczną zapewnił organista Marcin Bojski i schola. Po zakończeniu został y nagrodzone najwyższe i  własnoręcznie wykonane palmy.